We versterken maatschappelijke initiatieven door te leren van concrete initiatieven en de vragen waar zijn tegenaan lopen op punt van volhoudbaarheid en impact. Concreet gaat het om ondersteuning op het terrein van o.a. business plannen en financieringsconstructies, governance, contractvormen, impactmonitoring, netwerkontwikkeling, dialoogvoering en lokale inbedding. We koppelen de vragen van initiatieven aan expertise, voorzien in een aanbod om vaardigheden te versterken en/of versterken de netwerken waarin initiatieven zich bewegen. Waar nodig ontwikkelen we nieuw instrumentarium en/of geven we een financiële impuls om een beweging vlot te trekken en bewaken daarbij dat een initiatief niet afhankelijk is/wordt van provinciale subsidie. We nemen initiatieven niet over, maar gaan naast hen staan. We delen de kennis en ervaringen die we ophalen uit initiatieven in het Brabantbrede lerende netwerk.

Prestaties 2018:
o De ondersteuningsstructuur ten behoeve van initiatieven en sociaal ondernemers (werktitel: Mix&Match) is operationeel
o Groei van het aantal initiatieven dat deelneemt in de lerende aanpak van 11naar ca. 30 initiatieven
o Analyse/data maatschappelijke initiatieven in Brabant en hun vragen
o De voortgang van initiatieven in de lerende aanpak is zichtbaar gemaakt.