Een onderdeel van de lerende aanpak is het versterken maatschappelijke initiatieven door ze expertise en methoden van impactmonitoring aan te reiken. M.a.w. hoe kom je tot resultaat en hoe maak je resultaat kenbaar en zichtbaar? De impactmonitoring heeft ook betrekking op het totale programma Versterken Sociale Veerkracht en de wisselwerking tussen dit programma en de initiatieven. De pilot impactmonitoring zal leiden tot conclusies over de impact van het programma ten aanzien van het maatschappelijke doel en de concrete initiatieven en wordt vertaald naar provinciaal beleid.

We volgen daarnaast de autonome ontwikkeling van sociale veerkracht, in de vorm van de Monitor Sociale Veerkracht, en geven hiermee data en handvatten aan initiatiefnemers en partners om nieuwe aanpakken te ontwikkelen.

Prestaties 2018:
o Pilot impactmonitoring op niveau programma en in 4 van de 11 initiatieven;
o De opbrengsten van de pilot worden vertaald naar provinciale beleid en uitvoering en die van netwerkpartners opdat we effectiever voortgang van initiatieven kunnen beoordelen;
o Update en verdieping Monitor Sociale Veerkracht.