• In 2018 wordt een proeftuin op 3 locaties in Brabant gerealiseerd gericht op het voordelig elektrische voertuigen laden achter de grootverbruik aansluiting met het overschot aan zonne-energie.
  • In 2018 wordt in 1 wijk een proeftuin gerealiseerd, gericht op het voorkomen van de uitbreiding van elektriciteitsnetwerk, door het faciliteren van slim en voordelig opladen van accu's in elektrische voertuigen op piekmomenten met veel zonne-energie.
  • In 2018 realiseren we 1 pilot Solarfietspad dunne film zonnecellen van circa 500 m waarbij de provincie optreedt als launching customer.