Het ontwikkelbedrijf draagt bij aan het realiseren van de provinciale doelen door op bedrijfseconomische wijze deel te nemen aan de realisatie van ruimtelijke projecten. De meest in het oog springende thema’s voor 2018 zijn de ontwikkeling van erfgoedcomplexen, glastuinbouw (via Tuinbouw OntwikkelingsMaatschappij BV.), bedrijventerreinen (zoals Logistiek Park Moerdijk en Oss Life Science Park Vastgoed) en het terugverdienen van sloopvergoedingen via ontwikkeling Ruimte voor Ruimte kavels. Zie ook paragraaf 7 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid en de “Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf” (bijlage begroting 2018).