Als onderdeel van de Samenwerkingsagenda met het rijk, zorgen wij voor een adequate en effectieve ondersteuningsstructuur voor het innovatief MKB-bedrijfsleven met goede mogelijkheden voor samenwerking over regionale grenzen heen en een gelijk en transparant speelveld op het gebied van financiële regelingen. Hierbij trekken wij gezamenlijk op met de provincies Zeeland en Limburg. De inzet van het rijk voor de komende jaren wordt pas duidelijk met het nieuwe Regeerakkoord. Voor dit moment wordt ervan uitgegaan dat de bestaande MIT-regeling in grote lijnen wordt doorgetrokken naar 2018.
Omdat de financiering van de bestaande valorisatieprogramma’s afloopt (2017-2018), bouwen wij een nieuwe toekomstbestendige organisatie voor startup ondersteuning in Brabant, gecombineerd met een fonds voor (zeer) vroege fase financiering (Proof-of-Concept- en Preseed leningen). Of het Rijk dit vervolg op de startersondersteuning financieel ondersteunt, is een besluit van het nieuwe kabinet.