• Vormgeving Ruimtelijke Adaptatie;
• Bestuurlijke afspraken of beleidsregel over waterbeschikbaarheid;
• Vaststellen van nieuw grondwaterbeleid;
• Onze samenwerkingsafspraken met de waterschappen (STUW, DHZ, PAS, N2000) ondersteunen we met een nieuwe grondstrategie;
• Opstellen van een regionale waterkwaliteitsdeal;
• Tussenevaluatie van het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP).