• Realisatie verbetering HOV-lijn Veghel – Uden – Nijmegen (lijn 99)
  • Start aanpak zuidzijde station Eindhoven
  • Oplevering busterminal station Tilburg
  • 2 elektrische buslijnen ‘s-Hertogenbosch
  • Integreren rendabele lijnen Nachtnet in concessie
  • Pilots vernieuwing OV
  • Exploitatieplannen 2019