Meer
Publicatiedatum: 01-11-2019

Inhoud

Terug

Mijlpalen 2018 Milieu

Mijlpalen 2018 Milieu

  • Tussentijdse evaluatie PMWP;
  • Gezondheidsdeal met regio’s;
  • Visie op de ondergrond is vastgesteld;
  • Bidbook Geo-Park Schelde Delta is gereed voor indiening bij Unesco;
  • Innovatieplatform verwaarden reststromen is opgezet;
  • Vanuit de maatschappij zijn met ondersteuning van de provincie zes projecten/initiatieven gestart die bijdragen aan de doelen uit het PMWP;
  • VTH –beleidskader is vastgesteld.