Met de oprichting van het GOB en de samenwerking met (manifest)partners is de ambitie om de doorlooptijd van projecten te verkorten van 5 naar 3 jaar door de uitvoering van projecten anders en sneller te gaan realiseren.
Het GOB heeft eind 2014 de eerste subsidies verstrekt. Dit betekent dat in 2018 de eerste duidelijke resultaten van het GOB zichtbaar zullen zijn.