Meer
Publicatiedatum: 25-09-2017

Inhoud

Terug

Mijlpalen 2018 Groen Ontwikkelfonds Brabant

Mijlpalen 2018 Groen Ontwikkelfonds Brabant

Met de oprichting van het GOB en de samenwerking met (manifest)partners is de ambitie om de doorlooptijd van projecten te verkorten van 5 naar 3 jaar door de uitvoering van projecten anders en sneller te gaan realiseren.
Het GOB heeft eind 2014 de eerste subsidies verstrekt. Dit betekent dat in 2018 de eerste duidelijke resultaten van het GOB zichtbaar zullen zijn.