• in samenspraak met Provinciale Staten inzetten op een open en vernieuwende manier van werken en de leerervaringen in de programma’s daarover uitwisselen;
  • blijven inzetten op college-brede interprovinciale samenwerking om daarmee kansen te benutten die bijdragen aan een sterker Brabant;
  • opvolging geven aan de aanbevelingen uit de onderzoeken kwaliteit gemeenten en provincie over ondermijnende criminaliteit in het buitengebied en over energietransitie (start winter 2017);
  • jaarlijks regiowerkbezoeken en werkbezoeken aan gemeenten brengen (Commissaris van de Koning en GS);
  • de wettelijke taken m.b.t. de gemeentelijke herindeling en de integriteit van de gemeentebestuurders in Brabant bij het doen van zaken met de gemeenten effectief uitvoeren.