Belangrijke onderwerpen uit de geactualiseerde Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 en de bestuursopdracht Versnelling transitie veehouderij:

  • Door GS vastgestelde geactualiseerde BZV;
  • “We are Food” in 2018 georganiseerd;
  • 12 Agrofoodpluimen zijn uitgereikt en de daaruit voortkomende samenwerking is ondersteund;
  • De ontwikkelde werkwijze van de Landbouw Innovatie Campus toegepast in 7  innovatieve trajecten.