• Het actueel houden van de Verordening ruimte
  • Het beoordelen van en reageren op ca. 2.500 gemeentelijke bestemmingsplannen
  • Ruimte bieden voor experimenten en maatwerk (o.a. meerwaardebenadering)