Om in te spelen op internationale ontwikkelingen en de internationale ambities te realiseren, zet de provincie in samenspraak met het bedrijfsleven en kennisinstellingen in 2018 in op:
1. (Een kwalitatieve impuls voor) handelsbevordering;
We werken samen met de BOM aan de positionering van Brabant als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en de internationalisering van het Brabantse MKB.
2. (Een kwalitatieve impuls voor) investeringsbevordering;
Het organiseren van bestuurlijke bezoeken vanuit de provincie aan moederbedrijven van in Brabant gevestigde (internationale) bedrijven.
3. Innovatiesamenwerking en positionering post-Horizon 2020;
We bouwen aan een internationaal netwerk voor een viertal fundamentele onderzoeksgebieden waarop Brabant een vooraanstaande positie op internationaal vlak inneemt, nl. fotonica, nanotech/energieopslag, regeneratieve geneeskunde en robotica (HTSM). Dit met als doel een bijdrage te leveren aan de betreffende economische clusters in Brabant (zie volgende paragraaf).
4. Internationale profilering van Brabant
In 2017 is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor de branding van de regio. In 2018 wordt deze werkwijze toegepast en wordt informatie digitaal ontsloten voor gebruik door onze partners. In 2018 worden tevens campagnes ontwikkeld ter bevordering van het imago van de regio op thema’s in vooral Duitsland.