Binnen Sustainable energy farming zetten wij erop in 0,3 PJ te besparen in 2020 in de agrarische sector. In 2018 starten wij hiertoe bij 5 praktijk casussen de ontwerpfase.
In 2018 starten wij de kenniskring ‘Energie als streekproduct’ waarin wij de agrarische sector stimuleren energie te leveren aan hun omgeving

Voorts wordt in 2018 zeer actief gewerkt aan de communicatie met een breed Brabants publiek. Aan de ene kant om hen meer inzicht te geven in hun eigen mogelijke bijdrage aan de energietransitie. Aan de andere kant om uit te dragen op welke wijze de provincie aan energietransitie werkt en tot welke resultaten dat leidt.