• de provincie heeft in het kader van de PIP-A16 voor minimaal 100 MW aan windenergie omgevingsvergunningen afgegeven. Deze windturbines zullen naar verwachting eind 2019/begin 2020 in bedrijf zijn genomen;
  • in 2018 wordt onder leiding van Nederland Boven Water, samen met Rijkswaterstaat een prijsvraag uitgeschreven naar ideeën voor realisatie van concrete duurzame energieprojecten die een bijdrage leveren aan de acceptatie van duurzame energie in het landschap/de dagelijkse leefomgeving van mensen. Brabant doet in deze prijsvraag mee met de A16-zone.