• heldere kaders; Duidelijke en adequate regels om transitieproces te stimuleren;
  • overlastgebieden; Herstellen van het evenwicht met de omgeving;
  • gezondheid; Faciliteren en stimuleren dat partijen in de Agrofoodketen de gezondheid van mens en dier borgen;
  • circulaire economie; Agrofoodketen stimuleert hergebruik producten en materialen en bewaakt waarde grondstoffen;
  • Innovatieprogramma; Stimuleren van innovatie op het gebied van klantwaarde;
  • gezondheid en voeding, duurzame technologie, biobased economy en ondernemen in lokale netwerken;
  • Verbinden en stimuleren; Inspireren, verbinden en aanjagen van de transitie van de Brabantse Agrofood.