Ons arbeidsmarktbeleid zoals vastgelegd in ‘Naar en Veerkrachtige Arbeidsmarkt’ heeft niet aan actualiteit ingeboet. Flexicurity, de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, extra aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt en internationalisering zijn nog steeds belangrijke thema‘s. Maar de economische groei leidt ook tot een groeiend tekort aan geschikt arbeidspotentieel. Tekorten groeien in techniek en zorg, terwijl een grote groep nog steeds aan de zijlijn staat.
Via Kennispact 3.0 ondersteunen wij de gezamenlijke Brabantse MBO’s in hun doelen om meer flexibiliteit in het onderwijsaanbod te brengen, gericht op de beroepen van morgen, samen met werkgevers, waarmee ook een impuls aan Leven Lang Leren wordt gegeven.
En via het stimuleren van reshoring wordt ingezet op het terughalen van maakindustrie, dat deels ten goed komt aan werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.