Sitemap

Sitemap

Bestuursrapportage 2018 Blz. 1  
Bestuursrapportage 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Bestuursrapportage 2018 Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Vrije begrotingsruimte Blz. 8  
Programma 01 Bestuur Blz. 9  
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 10  
Beroep op algemene middelen Blz. 11  
Afwijkingen van prestaties Blz. 12  
Risico's en onzekerheden Blz. 13  
01.01 Provinciebestuur Blz. 14  
Voortgang Blz. 15  
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 16  
Voortgang Blz. 17  
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 18  
Voortgang Blz. 19  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 20  
Overzicht prestaties en bijstellingen Blz. 21  
Besluitvorming Blz. 22  
Verloop begroting Blz. 23  
Algemene voortgang Blz. 24  
Wat mag het kosten? Blz. 25  
Programma 02 Ruimte en Agrofood Blz. 26  
Ruimte en Agrofood op hoofdlijnen Blz. 27  
Beroep op algemene middelen Blz. 28  
Afwijkingen van prestaties Blz. 29  
Risico's en onzekerheden Blz. 30  
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek Blz. 31  
02.01 Voortgang Blz. 32  
02.02 Agrofood Blz. 33  
02.02 Voortgang Blz. 34  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 35  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 36  
Besluitvorming Blz. 37  
Verloop begroting Blz. 38  
Algemene voortgang Blz. 39  
Wat mag het kosten? Blz. 40  
Programma 03 Natuur, Water en Milieu Blz. 41  
Natuur, Water en Milieu op hoofdlijnen Blz. 42  
Beroep op algemene middelen Blz. 43  
Afwijkingen van prestaties Blz. 44  
Risico's en onzekerheden Blz. 45  
03.01 Water Blz. 46  
03.01 Voortgang Blz. 47  
03.02 Milieu Blz. 48  
03.02 Voortgang Blz. 49  
03.03 Natuur en Landschap Blz. 50  
03.03 Voortgang Blz. 51  
03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 52  
03.04 Voortgang Blz. 53  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 54  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 55  
Besluitvorming Blz. 56  
Verloop begroting Blz. 57  
Algemene voortgang Blz. 58  
Wat mag het kosten? Blz. 59  
Programma 04 Economie en energie Blz. 60  
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 61  
Beroep op algemene middelen Blz. 62  
Afwijkingen van prestaties Blz. 63  
Risico's en onzekerheden Blz. 64  
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 65  
04.01 Voortgang Blz. 66  
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 67  
04.02 Voortgang Blz. 68  
04.04 Duurzame energie en energietransitie Blz. 69  
04.04 Voortgang Blz. 70  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 71  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 72  
Besluitvorming Blz. 73  
Verloop begroting Blz. 74  
Algemeen voortgang Blz. 75  
Wat mag het kosten? Blz. 76  
Programma 05 Mobiliteit Blz. 77  
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 78  
Beroep op algemene middelen Blz. 79  
Afwijkingen van prestaties Blz. 80  
Risico's en onzekerheden Blz. 81  
05.01 Mobiliteit Blz. 82  
05.01 Voortgang Blz. 83  
05.02 Openbaar Vervoer Blz. 84  
05.02 Voortgang Blz. 85  
05.03 Infrastructuur / provinciale wegen Blz. 86  
05.03 Voortgang Blz. 87  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 88  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 89  
Besluitvorming Blz. 90  
Verloop begroting Blz. 91  
Algemene voortgang Blz. 92  
Wat mag het kosten? Blz. 93  
Programma 06 Cultuur en Samenleving Blz. 94  
Cultuur en Samenleving op hoofdlijnen Blz. 95  
Beroep op algemene middelen Blz. 96  
Afwijkingen van prestaties Blz. 97  
Risico's en onzekerheden Blz. 98  
06.01 Cultuur Blz. 99  
06.01 Voortgang Blz. 100  
06.02 Erfgoed Blz. 101  
06.02 Voortgang Blz. 102  
06.03 Sociale veerkracht Blz. 103  
06.03 Voortgang Blz. 104  
06.04 Sport Blz. 105  
06.04 Voortgang Blz. 106  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 107  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 108  
Besluitvorming Blz. 109  
Verloop begroting Blz. 110  
Algemene voortgang Blz. 111  
Wat mag het kosten? Blz. 112  
Algemeen financieel beleid Blz. 113  
Algemeen financieel beleid op hoofdlijnen Blz. 114  
Voortgang Blz. 115  
Besluitvorming Blz. 116  
Verloop begroting Blz. 117  
Algemeen Blz. 118  
Wat mag het kosten? Blz. 119  
Bedrijfsvoering Blz. 120  
Bedrijfsvoering op hoofdlijnen Blz. 121  
Beroep op algemene middelen Blz. 122  
Afwijkingen prestaties Blz. 123  
Risico's en onzekerheden Blz. 124  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 125  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 126  
Besluitvorming Blz. 127  
Verloop begroting Blz. 128  
Algemene voortgang Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130