Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage 2018
  1. Blz. 2 Bestuursrapportage 2018
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Bestuursrapportage 2018
   2. Blz. 6 Inleiding
    1. Blz. 7 Samenvatting
    2. Blz. 8 Vrije begrotingsruimte
   3. Blz. 9 Programma 01 Bestuur
    1. Blz. 10 Bestuur op hoofdlijnen
     1. Blz. 11 Beroep op algemene middelen
     2. Blz. 12 Afwijkingen van prestaties
     3. Blz. 13 Risico's en onzekerheden
    2. Blz. 14 01.01 Provinciebestuur
     1. Blz. 15 Voortgang
    3. Blz. 16 01.02 Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 17 Voortgang
    4. Blz. 18 01.03 Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 19 Voortgang
    5. Blz. 20 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 21 Overzicht prestaties en bijstellingen
    6. Blz. 22 Besluitvorming
     1. Blz. 23 Verloop begroting
    7. Blz. 24 Algemene voortgang
    8. Blz. 25 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 26 Programma 02 Ruimte en Agrofood
    1. Blz. 27 Ruimte en Agrofood op hoofdlijnen
     1. Blz. 28 Beroep op algemene middelen
     2. Blz. 29 Afwijkingen van prestaties
     3. Blz. 30 Risico's en onzekerheden
    2. Blz. 31 02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek
     1. Blz. 32 02.01 Voortgang
    3. Blz. 33 02.02 Agrofood
     1. Blz. 34 02.02 Voortgang
    4. Blz. 35 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 36 Overzicht prestaties en bijstelling
    5. Blz. 37 Besluitvorming
     1. Blz. 38 Verloop begroting
    6. Blz. 39 Algemene voortgang
    7. Blz. 40 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 41 Programma 03 Natuur, Water en Milieu
    1. Blz. 42 Natuur, Water en Milieu op hoofdlijnen
     1. Blz. 43 Beroep op algemene middelen
     2. Blz. 44 Afwijkingen van prestaties
     3. Blz. 45 Risico's en onzekerheden
    2. Blz. 46 03.01 Water
     1. Blz. 47 03.01 Voortgang
    3. Blz. 48 03.02 Milieu
     1. Blz. 49 03.02 Voortgang
    4. Blz. 50 03.03 Natuur en Landschap
     1. Blz. 51 03.03 Voortgang
    5. Blz. 52 03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant
     1. Blz. 53 03.04 Voortgang
    6. Blz. 54 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 55 Overzicht prestaties en bijstelling
    7. Blz. 56 Besluitvorming
     1. Blz. 57 Verloop begroting
    8. Blz. 58 Algemene voortgang
    9. Blz. 59 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 60 Programma 04 Economie en energie
    1. Blz. 61 Economie en energie op hoofdlijnen
     1. Blz. 62 Beroep op algemene middelen
     2. Blz. 63 Afwijkingen van prestaties
     3. Blz. 64 Risico's en onzekerheden
    2. Blz. 65 04.01 Algemeen economisch beleid
     1. Blz. 66 04.01 Voortgang
    3. Blz. 67 04.02 Economisch programma Brabant
     1. Blz. 68 04.02 Voortgang
    4. Blz. 69 04.04 Duurzame energie en energietransitie
     1. Blz. 70 04.04 Voortgang
    5. Blz. 71 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 72 Overzicht prestaties en bijstelling
    6. Blz. 73 Besluitvorming
     1. Blz. 74 Verloop begroting
    7. Blz. 75 Algemeen voortgang
    8. Blz. 76 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 77 Programma 05 Mobiliteit
    1. Blz. 78 Mobiliteit op hoofdlijnen
     1. Blz. 79 Beroep op algemene middelen
     2. Blz. 80 Afwijkingen van prestaties
     3. Blz. 81 Risico's en onzekerheden
    2. Blz. 82 05.01 Mobiliteit
     1. Blz. 83 05.01 Voortgang
    3. Blz. 84 05.02 Openbaar Vervoer
     1. Blz. 85 05.02 Voortgang
    4. Blz. 86 05.03 Infrastructuur / provinciale wegen
     1. Blz. 87 05.03 Voortgang
    5. Blz. 88 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 89 Overzicht prestaties en bijstelling
    6. Blz. 90 Besluitvorming
     1. Blz. 91 Verloop begroting
    7. Blz. 92 Algemene voortgang
    8. Blz. 93 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 94 Programma 06 Cultuur en Samenleving
    1. Blz. 95 Cultuur en Samenleving op hoofdlijnen
     1. Blz. 96 Beroep op algemene middelen
     2. Blz. 97 Afwijkingen van prestaties
     3. Blz. 98 Risico's en onzekerheden
    2. Blz. 99 06.01 Cultuur
     1. Blz. 100 06.01 Voortgang
    3. Blz. 101 06.02 Erfgoed
     1. Blz. 102 06.02 Voortgang
    4. Blz. 103 06.03 Sociale veerkracht
     1. Blz. 104 06.03 Voortgang
    5. Blz. 105 06.04 Sport
     1. Blz. 106 06.04 Voortgang
    6. Blz. 107 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 108 Overzicht prestaties en bijstelling
    7. Blz. 109 Besluitvorming
     1. Blz. 110 Verloop begroting
    8. Blz. 111 Algemene voortgang
    9. Blz. 112 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 113 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 114 Algemeen financieel beleid op hoofdlijnen
     1. Blz. 115 Voortgang
    2. Blz. 116 Besluitvorming
     1. Blz. 117 Verloop begroting
    3. Blz. 118 Algemeen
    4. Blz. 119 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 120 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 121 Bedrijfsvoering op hoofdlijnen
     1. Blz. 122 Beroep op algemene middelen
     2. Blz. 123 Afwijkingen prestaties
     3. Blz. 124 Risico's en onzekerheden
    2. Blz. 125 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 126 Overzicht prestaties en bijstelling
    3. Blz. 127 Besluitvorming
     1. Blz. 128 Verloop begroting
    4. Blz. 129 Algemene voortgang
    5. Blz. 130 Wat mag het kosten?
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap