Sitemap

Bestuursrapportage 2018 Blz. 1  
Bestuursrapportage 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Bestuursrapportage 2018 Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Samenvatting Blz. 10  
Vrije begrotingsruimte Blz. 11  
Programma 01 Bestuur Blz. 12  
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 13  
Beroep op algemene middelen Blz. 14  
Afwijkingen van prestaties Blz. 15  
Risico's en onzekerheden Blz. 16  
01.01 Provinciebestuur Blz. 17  
Voortgang Blz. 18  
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 19  
Voortgang Blz. 20  
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 21  
Voortgang Blz. 22  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 23  
Overzicht prestaties en bijstellingen Blz. 24  
Besluitvorming Blz. 25  
Verloop begroting Blz. 26  
Algemene voortgang Blz. 27  
Wat mag het kosten? Blz. 28  
Programma 02 Ruimte en Agrofood Blz. 29  
Ruimte en Agrofood op hoofdlijnen Blz. 30  
Beroep op algemene middelen Blz. 31  
Afwijkingen van prestaties Blz. 32  
Risico's en onzekerheden Blz. 33  
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek Blz. 34  
02.01 Voortgang Blz. 35  
02.02 Agrofood Blz. 36  
02.02 Voortgang Blz. 37  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 38  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 39  
Besluitvorming Blz. 40  
Verloop begroting Blz. 41  
Algemene voortgang Blz. 42  
Wat mag het kosten? Blz. 43  
Programma 03 Natuur, Water en Milieu Blz. 44  
Natuur, Water en Milieu op hoofdlijnen Blz. 45  
Beroep op algemene middelen Blz. 46  
Afwijkingen van prestaties Blz. 47  
Risico's en onzekerheden Blz. 48  
03.01 Water Blz. 49  
03.01 Voortgang Blz. 50  
03.02 Milieu Blz. 51  
03.02 Voortgang Blz. 52  
03.03 Natuur en Landschap Blz. 53  
03.03 Voortgang Blz. 54  
03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 55  
03.04 Voortgang Blz. 56  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 57  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 58  
Besluitvorming Blz. 59  
Verloop begroting Blz. 60  
Algemene voortgang Blz. 61  
Wat mag het kosten? Blz. 62  
Programma 04 Economie en energie Blz. 63  
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 64  
Beroep op algemene middelen Blz. 65  
Afwijkingen van prestaties Blz. 66  
Risico's en onzekerheden Blz. 67  
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 68  
04.01 Voortgang Blz. 69  
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 70  
04.02 Voortgang Blz. 71  
04.04 Duurzame energie en energietransitie Blz. 72  
04.04 Voortgang Blz. 73  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 74  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 75  
Besluitvorming Blz. 76  
Verloop begroting Blz. 77  
Algemeen voortgang Blz. 78  
Wat mag het kosten? Blz. 79  
Programma 05 Mobiliteit Blz. 80  
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 81  
Beroep op algemene middelen Blz. 82  
Afwijkingen van prestaties Blz. 83  
Risico's en onzekerheden Blz. 84  
05.01 Mobiliteit Blz. 85  
05.01 Voortgang Blz. 86  
05.02 Openbaar Vervoer Blz. 87  
05.02 Voortgang Blz. 88  
05.03 Infrastructuur / provinciale wegen Blz. 89  
05.03 Voortgang Blz. 90  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 91  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 92  
Besluitvorming Blz. 93  
Verloop begroting Blz. 94  
Algemene voortgang Blz. 95  
Wat mag het kosten? Blz. 96  
Programma 06 Cultuur en Samenleving Blz. 97  
Cultuur en Samenleving op hoofdlijnen Blz. 98  
Beroep op algemene middelen Blz. 99  
Afwijkingen van prestaties Blz. 100  
Risico's en onzekerheden Blz. 101  
06.01 Cultuur Blz. 102  
06.01 Voortgang Blz. 103  
06.02 Erfgoed Blz. 104  
06.02 Voortgang Blz. 105  
06.03 Sociale veerkracht Blz. 106  
06.03 Voortgang Blz. 107  
06.04 Sport Blz. 108  
06.04 Voortgang Blz. 109  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 110  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 111  
Besluitvorming Blz. 112  
Verloop begroting Blz. 113  
Algemene voortgang Blz. 114  
Wat mag het kosten? Blz. 115  
Algemeen financieel beleid Blz. 116  
Algemeen financieel beleid op hoofdlijnen Blz. 117  
Voortgang Blz. 118  
Besluitvorming Blz. 119  
Verloop begroting Blz. 120  
Algemeen Blz. 121  
Wat mag het kosten? Blz. 122  
Bedrijfsvoering Blz. 123  
Bedrijfsvoering op hoofdlijnen Blz. 124  
Beroep op algemene middelen Blz. 125  
Afwijkingen prestaties Blz. 126  
Risico's en onzekerheden Blz. 127  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 128  
Overzicht prestaties en bijstelling Blz. 129  
Besluitvorming Blz. 130  
Verloop begroting Blz. 131  
Algemene voortgang Blz. 132  
Wat mag het kosten? Blz. 133