Omschrijving (toelichting)

 

Indicator:  

  • % inzet vanuit middelen uit fondsen startup, BOM/ Brabant Startup Fonds (BSF) en scale-up fondsen

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit