De gestelde VTE-doelen voor banen en bestedingen voor deze bestuursperiode zijn blijkens de Midterm review Vrijetijdseconomie 2017 al behaald. De eindmeting op deze indicatoren vindt in 2020 plaats. In recente cijfers over het gehele jaar 2018 is te zien dat het totaal aantal binnen- en buitenlandse verblijfsgasten en het aantal overnachtingen wederom is toegenomen. De uitvoering van het jaarplan van VisitBrabant loopt volgens planning. Vanaf dit jaar wordt er extra ingezet op de businessdesk om ervoor te zorgen dat meer ondernemers zich aansluiten bij VisitBrabant en daarmee investeren in de Brabantse Vrijetijdseconomie. De PR-campagne Brabant is Open is in april goed van start gegaan en loopt tot november. Verder is afgelopen maanden volgens planning o.a. geïnvesteerd in de steeds sterkere positionering van het Brabantse icoon Vincent van Gogh, de crossover FoodXLeisure en de samenwerking met NLDelta (herdenking St. Elisabethvloed 2021). De LF-Maasfietsroute is als eerste van een reeks LF-icoonroutes tot stand gekomen, dit is een route voor meerdaags fietstoerisme. In mei opende Doloris haar deuren in Tilburg. Dit grootste kunstdoolhof in Europa is deels gefinancierd met een lening vanuit het LOF. Daarbij is er een lening verstrekt aan de Virtual Reality Experience Exodus Burned. Momenteel werken het Rijk, de provincies, het NBTC en de DMO’s aan de uitwerking van de gestelde doelen uit het Perspectief Bestemming Nederland 2030.