• 2019 is het jaar van de herdenking van 75 jaar bevrijding in Brabant. Er zijn verstilde maquettes gemaakt van de 75 persoonlijke verhalen omtrent de oorlog die keerpunt zijn geweest in het leven van Brabanders. Hoogtepunten in Brabant Remembers zijn onder andere presentatie van de eerste maquettes (15 april) en13 juni de opening van het dilemmadoolhof. 31 augustus is de landelijke aftrap voor de herdenking van 75 jaar bevrijding met de herdenking van de Slag om de Schelde.
  • In het voorjaar 2019 is hard gewerkt aan een meerjarenvisie voor de Zuiderwaterlinie die voor de zomer gereed zal zijn. In juni 2019 is er weer een wandeling met verhalen over het gebied en cultureel programma tijdens de Expeditie Zuiderwaterlinie.
  • In januari 2019 is het nominatiedossier Hollandse Waterlinies aangeboden aan UNESCO. Na een jarenlange samenwerking tussen de vier linieprovincies (Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant) en het Rijk is dit een belangrijke stap in het proces om te komen tot een werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van het reeds bestaande werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Op zijn vroegst zal in juli 2020 bekend worden of de werelderfgoedstatus wordt toegekend.
  • Het kloosternetwerk ontwikkelt zich en begint meer en meer een netwerk te worden dat allerlei initiatieven kanaliseert. Het kloosterverhaal dat daarbij hoort wordt momenteel uitgewerkt. Studenten zijn bezig met de vormgeving van het kloosterpad. Een website voor het kloosternetwerk is in de maak. Zo werken we samen toe naar 2021 het jaar van het Brabants kloosterleven.
  • In overleg met de leerstoelen en andere partners werken we aan focus binnen de verhaallijn Bestuurlijk Brabant.
  • Brabanterfgoed.nl fungeert als basis voor het uitdragen van onze verhaallijnen. De digitale database BrabantCloud is daaraan gekoppeld en bevat meer dan 1 miljoen collectiestukken.
  • Momenteel wordt een tweede editie van Goud van Brabant geproduceerd in samenwerking met Omroep Brabant en Stichting de Nieuwe Helden.