Samen met MKB Nederland en VNO-NCW Brabant-Zeeland wordt bezien hoe de MKB ondersteuningsstructuur in Brabant kan worden versterkt.