Sterk Brabant

Sterk Brabant is de community en het matchpoint voor burgerinitiatieven en sociale ondernemers, opgericht om van elkaar te leren en elkaar te versterken. We werken hierbij samen met publieke en private partners. Inmiddels zijn meer dan 200 initiatieven aangesloten. Initiatieven kunnen gebruik maken van een breed ondersteuningsaanbod zoals het ontwikkelen van een businessplan, beter fondsenwerven of je waarde tonen via impactmonitoring. Op basis van de vragen van initiatieven wordt het ondersteuningsaanbod steeds verder ontwikkeld. Dit heeft in de eerste helft van 2019 geleid tot 2 nieuwe proeftuinen: een rondom Sociaal Inkopen en een rondom Sterke Communities. Middels de proeftuin Sociaal Inkopen wordt de toegang tot de markt voor sociaal ondernemers vergroot, zodat zij groeien en meer impact kunnen maken. Aan deze proeftuin doen 8 gemeenten, een regionale inkooporganisatie, een waterschap en hogeschool mee. De proeftuin Sterke Communities is in mei gestart met verkenningen bij 3 voorbeeldinitiatieven vanuit de community Sterk Brabant en Programma Natuur. Op basis van deze verkenning wordt bekeken welk aanbod nodig is om de gemeenschappen rondom initiatieven te versterken.

BOF

Het Brabant Outcomes Fund (BOF) is begin dit jaar officieel van start gegaan. Met de BOF wordt op basis van maatschappelijk in plaats van financieel rendement gefinancierd. De openstelling van de BOF leverde 82 aanmeldingen op van sociale ondernemingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Na intensieve selectieronden zijn uiteindelijk 5 ondernemers geselecteerd. Zij worden intensief begeleid om toe te werken naar resultaatcontracten om uiteindelijk hun impact te vergroten en op te kunnen schalen. Dit is voor 4 van de 5 geselecteerde ondernemers gelukt en naar verwachting worden de met hen af te sluiten resultaatcontracten nog vóór het zomerreces ondertekend. De BOF werkt samen met private financiers die het risico dragen. Voor de overige niet-geselecteerde ondernemers loopt een minder intensief traject van onder andere workshops en netwerkbijeenkomsten in samenwerking met Stérk Brabant.

Cross-overs

Met verschillende programma’s wordt samengewerkt om te onderzoeken hoe invulling gegeven kan worden aan maatschappelijke opgaven, zodat ook minder veerkrachtige burgers daarvan profiteren. Er wordt samengewerkt met onder andere de programma’s Arbeidsmarkt, Wonen, Natuur, Digitalisering, Leegstand en Energie.