Met een hoog aantal dodelijke verkeersslachtoffers was 2018 qua verkeersveiligheid een slecht jaar. De nieuwe privacywetgeving maakt het lastiger om de toedracht en omstandigheden van ongevallen bloot te leggen. In aanvulling op de traditionele ongevallenanalyses zetten we daarom (in lijn met het landelijke Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030) in op een proactieve risicogestuurde aanpak. We doen dit in nauwe samenwerking met onze partners. De risicogestuurde aanpak gebruiken we als basis voor het nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024, dat begin 2020 wordt voorgelegd aan de Staten. De pilot TT-projects (verkeerseducatie op MBO’s) loopt op schema; volgend schooljaar verwachten we op 15 MBO-scholen te kunnen starten. Diverse campagnes rondom het jaarthema zichtbaarheid zijn/worden uitgevoerd (bijv. de actie Ik let op Wild!). Een aantal infrastructurele maatregelen in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid is versneld opgepakt zoals op de Vijf Eikenweg (N631) en N324 (geleiderails). Dit jaar wordt gestart met trajectcontrole op het traject N639 Baarle-Nassau – Chaam en voert de politie i.s.m. RWS en de provincies Noord-Brabant en Zeeland gedurende 8 weken intensieve handhavingsacties uit op afleiding.