In 2019 is, tijdens de op 13 februari jl. gehouden slotconferentie, het onderzoeksrapport rondom het thema Sociale Tweedeling verschenen. Dit onderzoek betreft het laatste in een reeks die samen met de VBG is opgesteld.
Tevens is de eindevaluatie van het programma Veerkrachtig Bestuur gepresenteerd. Naast de activiteiten rondom Veerkrachtig Bestuur zijn tevens wettelijke taken uitgevoerd zoals de effectuering van de herindeling in het Land van Heusden en Altena en het begeleiden van de herindeling en splitsing van de gemeente Haaren en de voorgenomen herindelingen in het Land van Cuijk en Uden-Landerd.