De uitvoering van het huidige uitvoeringsprogramma bevindt zich in de laatste fase en afhankelijk van een nieuw bestuursakkoord zal het toekomstig sportbeleid de tweede helft van dit jaar vorm gaan krijgen. De uitvoering van de hierboven genoemde uitvoeringslijnen lopen conform planning. Een aantal groot internationaal aansprekende evenementen wordt gerealiseerd. In juni heeft het WK (para) handboogschieten in ’s-Hertogenbosch plaatsgevonden en is de voorbereiding van de start van de Vuelta 2020 in Brabant samen met de provincie Utrecht en de gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch en Utrecht is in volle gang. BrabantSport is verder gegaan met het verbinden van meer (private) partners aan de sport in Brabant. Inmiddels doen 50 bedrijven mee dat is 10 meer dan eind 2018. Reeds eerder is aangegeven dat de doelstelling voor uniek sporten (40.000- 50.000 mensen met beperking in beweging gebracht) naar verwachting pas na 2019 gerealiseerd kan worden. Op dit moment hebben we 34.000 mensen bereikt.