Op basis van een uitgebreide netwerkanalyse hebben we een toekomstbeeld 2040 neergelegd voor het OV in Brabant met als eerste concrete resultaat afspraken over extra treinen op de verbinding Dordrecht – Breda. De activiteiten voor het programma Spoor, HOV en Knooppunten zijn met name gericht op een veilig en robuust (internationaal) OV-netwerk: overwegen op de corridor Eindhoven – Breda zijn aangepakt voor het verminderen van de overlast en voor de robuustheid van het netwerk worden er definitieve afspraken gemaakt over het saneren van een tweetal overwegen bij Gilze en Rijen. Voor het project Maaslijn zijn er definitieve afspraken gemaakt en de voorbereidingen voor het startonderzoek in het kader van de pilot innovatief OV Breda – Gorinchem – Utrecht zijn getroffen.

De ontwikkeling van Eindhoven tot internationaal knooppunt is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en met afspraken over de internationale verbinding Eindhoven – Düsseldorf is hierin al een eerste stap gezet.