Het onderzoek naar de oplossingen voor de A2 Randweg Eindhoven (in combinatie met A50) leveren we in 2019 op en bepalen tijdens het BO-MIRT najaar 2019 samen met het Rijk de vervolgstappen.
Daarnaast speelt er de komende jaren een aantal grote rijksprojecten in Brabant. Via het programma SmartwayZ.NL worden de verbreding van de A58 Tilburg – Eindhoven en de aanpak A58 St.-Annabosch – Galder (InnovA58) uitgevoerd. Beide projecten liggen op schema met vaststelling van het ontwerptracébesluit (OTB) in 2019 en verwachte openstelling in 2023. Daarnaast is voor de A67 eind 2018 het voorkeursalternatief met verbreding tussen Leenderheide en Geldrop vastgesteld. Volgens de huidige planning is de start van de uitvoering voorzien in 2022 / 2023.