Via de ontwikkeldagen werken we sinds een paar jaar intensiever samen met de regio’s aan adaptieve en multimodale mobiliteitsagenda’s. In 2019 zijn we samen met de regio’s een proces gestart om te komen tot verbeteringen gericht op nog meer samenhangende en integrale gebiedsopgaven, een flexibele financiering en een helder multimodaal afweegkader.