Zestig culturele (professionele en amateur) organisaties, die wij meerjarig ondersteunen om bij te dragen aan een aansprekend en hoogwaardig cultureel klimaat in Brabant, realiseren hun culturele programma conform planning. De organisaties zitten in het voorlaatste jaar van deze kunstenplanperiode (2016-2020). De organisaties beginnen zich voor te bereiden op de nieuwe kunstenplanperiode (2021-2024). Onze uitvoeringsorganisaties Cubiss en het in 2018 gefuseerde Kunstloc Brabant zijn belangrijke partners in het bereiken van deze doelstellingen en dragen met hun werkzaamheden bij aan onze doelstelling om alle Brabanders kennis te laten maken met en deel kunnen nemen aan de kunst & cultuur en de (informatie)maatschappij via activiteiten gericht op bibliotheken, cultuureducatie, amateurkunst en taal en media. Talentontwikkeling is in Brabant een structureel onderdeel van ons cultuursysteem. Brabantse talenten worden door ons ondersteund in verschillende Talentenhubs waarin alle relevante partijen die nodig zijn om talenten goed te ontwikkelen als partner betrokken zijn. Zie ook: talenthubbrabant.nl