Op basis van de visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk wordt gewerkt aan een adaptieve uitvoeringsagenda gericht op de aanbesteding van de nieuwe concessie voor West-Brabant. Naast de reguliere monitoring en bijsturing van de 3 lopende concessies is er een aantal pilots en experimenten opgestart, zoals Bravoflex in een drietal steden en bij Moerdijk, verschillende deelconcepten (deelauto, hop on hop off bussen) en autonome shuttle dienst (Drimmelen). In het kader van het bereikbaarheidspakket De Run is extra OV ingezet op deze locatie.