Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren

De activiteiten rond de aanpak van ondermijnende criminaliteit kennen hun oorsprong in de rijkstaak van de commissaris van de Koning met betrekking tot openbare orde en veiligheid, maar zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een meer politieke portefeuille.
Met het aantreden van het nieuwe college is er gekozen voor een GS-portefeuille Veiligheid. In de komende periode start de uitwerking om de nieuwe portefeuille adequaat in te vullen.