Er zijn nu 41 innovatieve stalconcepten in ontwikkeling. De veehouders maken gebruik van de regeling first movers (58 aanvragen), vouchers omschakelen/stoppen (45 beschikkingen), van werk naar werk (15 aanmeldingen).  33 gemeenten adviseren en helpen wij bij het opzetten van een ondersteuningsnetwerk.