Op 29 mei hebben Waterschap Aa & Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten met de provincie afspraken gemaakt over uitvoeringsprojecten nieuwe natuur zodat de afgesproken doelen tijdig, uiterlijk in 2027, gerealiseerd worden. De partijen hebben aangegeven in 74 gebieden de natuurrealisatie op zich te nemen en daar als trekker te gaan fungeren.