We stellen samen met de gemeenten een plan MER voor mestbewerking op (eind 2019 gereed). Op basis daarvan in voorjaar 2020 Regionale Afsprakenkaders Mestbewerking vastleggen in RRO’s.