Terug

Mestbeleid

Mestbeleid

We stellen samen met de gemeenten een plan MER voor mestbewerking op (eind 2019 gereed). Op basis daarvan in voorjaar 2020 Regionale Afsprakenkaders Mestbewerking vastleggen in RRO’s.Publicatiedatum: 05-07-2019

Inhoud