De resultaten van de proefcasus voor Eindhoven Airport zijn opgeleverd. We onderschrijven het advies van dhr. Van Geel om te komen tot een luchthaven die zorgt voor minder hinder en tegelijkertijd op een betere manier is verbonden met haar omgeving en de (ambities van de) Brainportregio.