Dit jaar werken we verder aan de uitwerking van het regioprofiel cultuur BrabantStad. In dit in 2018 opgestelde regioprofiel onderscheiden we vier programmalijnen: cultuureducatie, talentontwikkeling, publiekswerking en internationalisering. Het ministerie van OCW heeft dit voorjaar besloten dat ze verder onderzoek naar samenwerking in de regio wil ondersteunen. Daarvoor heeft BrabantStad €400.000 ontvangen voor het voorstel voor de proeftuin Internationalisering. Uitvoering vindt tweede helft van dit jaar en volgend jaar plaats. We zijn daarnaast ook gestart met de twee instrumentele lijnen uit dit regioprofiel te weten het onderzoek de waarde van cultuur (oplevering voorzien in 2019) en de harmonisatie van onze subsidieregelingen (voorzien dit najaar).  Naast de betrokkenheid van de B5 zullen wij dit najaar ook nadrukkelijk de afstemming met de andere Brabantse gemeenten vorm geven. Tenslotte zijn de voorbereiding van de organisatie van het internationale Creativity World Forum tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven waar we laten zien wat de kracht is van de inzet van creativiteit bij het oplossen van maatschappelijke opgaven.