Internationalisering

In het kader van de verbreding van de internationaliseringsopdracht zijn afspraken gemaakt met het programma Agrofood, Cultuur en Natuur en Milieu. Op basis van deze afspraken zijn activiteiten uitgevoerd. Met de programma’s Mobiliteit en Energie is een begin gemaakt van het maken van afspraken op het gebied van internationalisering.
Interregionale Europese samenwerking zijn contacten gelegd en verdiept met de Duitse deelstaten Saksen, Thüringen en Nedersaksen en zijn met Catalonië, Rhône Alpes en Wales eerste gesprekken gevoerd over verdere samenwerking.

Branding

  • Het Branding Netwerk Brabant groeit gestaag en komt 3-4 keer per jaar bijeen. We investeren vooral in de verbinding tussen de partners. Dat leidt dit jaar o.a. tot een volledig nieuw concept van de Brabant Start Up Awards, een bredere aanpak en insteek van de Dutch Technology Week (zichtbaar in heel Brabant), en een meer on-brand invulling van het World Creativity Forum 2019.
  • De Brandbox wordt in de markt gezet d.m.v. een online marketingcampagne. De Brandbox bevat on-brand Brabantse showcases, foto’s en video’s. Dit instrument wordt ook actief bij de (inter)nationale pers onder de aandacht gebracht. 
  • Daarnaast is een video gemaakt die op speelse wijze laat zien waarom innovatieve ondernemers, talenten, expats zich in Brabant zouden moeten vestigen c.q. blijven.
  • Het Visit Brabant Convention Bureau profileert de regio Brabant als interessante regio voor zakelijk bezoek, in opdracht van Brabant Branding in 2018 en 2019. 
  • In samenwerking met het onafhankelijke journalistieke platform Innovation Origins zijn meer dan 20 on-brand artikelen over Brabant geschreven en gepubliceerd t.b.v. profilering van Brabant in Duitsland. Bijvangst is de spin-off hiervan in Zwitserland, Oostenrijk en de VS. Ook hierin maakt Brabant Branding het mogelijk om partijen aan elkaar te verbinden en online content voor de Duitse markt te verbreden.