De nieuwe beleidsregel Bibob Noord-Brabant is vastgesteld in december 2018 en houdt onder meer in het intensiveren op de sector subsidies. In 2019 worden in ieder geval alle subsidieregelingen met een hoog risicoprofiel en de begrotingssubsidies ingepast in de Bibob-procedure. Ook op het gebied van vastgoed en overheidsopdrachten wordt geïnvesteerd in uitvoering van het Bibob-proces.

Het jaar 2019 wordt gebruikt om de beleidsregel Bibob te implementeren in alle uitvoerende beleidsprocessen. Met alle beleidsafdelingen zijn voor 2019 en 2020 periodieke overleggen ingepland om uitvoering en voortgang te monitoren. Ook zal er zowel intern als extern (netwerkpartners) periodiek aandacht zijn voor het organiseren van kennisdelingssessies en awareness-sessies. Verder worden de mogelijkheden voor een datawarehouse voor Bibob onderzocht.

In 2019 wordt gestart met een meerjarig trainingstraject integriteit en ondermijning voor alle medewerkers. Onderdeel is het opleiden van interne trainers. Bij het opzetten van de trainingsmodule, het opleiden van interne trainers en het geven van de trainingen aan medewerkers is een extern bureau betrokken.