Binnen het LIC worden drie projecten ondersteund die boeren (gezinnen) ondersteunen in het denken over een duurzaam toekomstperspectief. Een project zich op het bevorderen van substantiële stappen naar een natuur inclusieve agrarische, natuur- en economische gebiedsontwikkeling.

Bij Translab wordt in 2019 vooral ingezet op korte ketens met initiatieven zoals de pilot opschaling Boerschappen (boodschappenboxen), Dairylink (melk op maat , Orbiter in Udenhout) en KorteKeten2.0 (een digitaal dienstenplatform ) met en voor korte keten producenten. Twee andere living labs zijn gepland tijdens de Dutch Design Week.

Vanuit het Innovatieprogramma Agrofood wordt ingezet op initiatieven op gebied van smart farming (Proeftuin precisielandbouw met drones, innovatieve teelt specifieke smart farming, Voedselverspilling en verwaarding reststromen vanuit de Stichting Samen tegen Voedselverspilling)