Terug

Heldere kaders

Heldere kaders

Voor twee innovatieve staltypes hebben wij de hardheidsclausule vanuit de Verordening natuurbescherming toegepast. Voor nog 2 staltypes is een aanvraag voor een vrijstelling via de hardheidsclausule ingediend. Een voorstel voor een proefstalregeling voor geur in Brabant is via een pilot onder de Crisis- en herstelwet in procedure gebracht. Naar verwachting komt in september/oktober het concept BZV 2.1 beschikbaar.Publicatiedatum: 05-07-2019

Inhoud