Om het Natuurnetwerk Brabant in 2027 gereed te hebben, is een versnelling van de realisatie nodig. Hiervoor heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant in 2018 aanvullende instrumenten beschikbaar gekregen. De inzet van deze instrumenten moet leiden tot een versnelling van de grondverwerving.