Het realiseren van een sluitend netwerk van snelfietsroutes vordert gestaag. De doelstelling van 9 bestuursovereenkomsten eind 2020 wordt zeker gehaald. De realisatie komt na moeizaam begin nu op stoom. We verwachten nog steeds dat de eerste 5 volledige routes er eind 2020 (vrijwel) geheel zullen liggen. Daarin lijkt de combinatie van een verplichte werkgeversaanpak zijn vruchten af te werpen met een groeiend aantal bedrijven. De Efteling is in aanwezigheid van de staatssecretaris landelijk ambassadeur voor deze werkgeversbenadering geworden. Met de ondertekening van de Samenwerkingsagenda Fiets met de B5-steden zijn de gezamenlijke ambities op het gebied van fiets vastgelegd.