Via de wijze van het aanbesteden van projecten dagen we de markt steeds maximaal uit om te komen met innovaties en duurzame oplossingen. Soms gaat dat om zichtbare elementen zoals een biobased vangrail, maar vaak ook om minder zichtbare zaken zoals stiller of laagtemperatuur asfalt of een hoog percentage van hergebruik van materialen. Maar we voeren ook eigen initiatieven en pilots uit. In de beleidsnota KOPI zijn hiervoor separaat middelen gereserveerd. Zo verwachten we in 2019 de afspraken over het starten van een pilot ‘licht als een dienst’ te kunnen afronden en is het materieel voor de gladheidsbestrijding uitgerust met track en trace apparatuur voor optimalisatie (efficiency én effectiviteit) van strooi-acties. De aanbesteding voor het toepassen van energieopwekkend asfalt (zon op infra) is opgestart en wordt dit jaar afgerond. We lopen op schema om eind 2020 alle openbare verlichting langs provinciale infrastructuur te hebben omgebouwd naar LED.