Belangrijk is het aanjagen van maatschappelijke opgaven vanuit het perspectief van digitalisering. We richten ons hierbij in eerste instantie op de energietransitie, mobiliteit en Agrifood. Daarnaast krijgt de samenwerking met JADS steeds meer vorm en inhoud en werken we met partners als de Den Bosch Dataweek en CBS aan versterking van de positie van digitalisering binnen de provinciale organisatie als binnen Brabant.

Ook participeren we actief in de samenwerking in de Summit Digitale Stad van Brabantstad. Zo is er inmiddels een kwartiermaker/projectleider aangesteld voor de implementatie van de Digitale Spelregels bij de aangesloten organisaties en verkenning van het idee van een sensorregister. Ook zijn we actief met het verkennen van 5G en de verdere uitbouw en aansluiting van de Brabantring als noodzakelijke infrastructuur om betaalbare en realiseerbare maatschappelijke innovaties tot stand te kunnen brengen. Via Fit for Future lopen de nodige projecten die van belang zijn om de provinciale organisatie haar been bij te laten trekken waar het gaat om onze eigen digitalisering. Veel werk is gemaakt van belangrijke zaken als informatiebeveiliging en de naleving van de AVG (privacy).