De urgentie voor een meer circulaire samenleving wordt steeds duidelijker. Naast het borgen van je grondstoffenbeschikbaarheid draagt circulaire economie (CE) ook substantieel bij aan CO2-reductie. Voorbereidend op de nieuwe bestuursperiode is er een bouwstenennotitie Circulaire Economie opgesteld. Gelijktijdig is vol ingezet op de uitvoering. In lijn met de transitiethema’s vanuit het Rijk focussen we op de transitiethema’s bouw en infra, biomassa en voedsel en circulaire maakindustrie.

Vanuit onze provinciale rol ligt de nadruk mat name op het aanjagen van projecten, goede impactvolle voorbeelden neerzetten en creëren van bewustwording en draagvlak voor de deze grote transitie.

Vanuit het thema circulair bouwen bouw wordt ingezet op het uitrollen van Cirkelstad concept over Brabantse steden, te beginnen met de B5 steden en wordt er met bouwondernemingen en woningbouwcoöperaties gewerkt aan circulaire modelwoningen voor sociale woningbouw en een grootschalig circulair sloopproject samen met Brabant Wonen. Samen met onze infra-afdeling wordt biobased toepassingen in de infra verder uitgerold.

Binnen het thema biomassa en voedsel wordt gewerkt aan opschaling. Zo is er een zeer succesvolle start gemaakt met het Groene Cirkelconcept samen met Naturalis en Suiker Unie. Dit concept zal verder over Brabant worden uitgerold. Binnen het thema maakindustrie is samen met de provincies Gelderland en Overijssel, BOM en TNO het CESI programma (circular economy in the Smart Industry) ontwikkeld en gestart. Toonaangevende industriële maakindustrie partijen hebben zich inmiddels aangemeld om deel te nemen aan dit programma. Overkoepelend daaraan werkt de provincie aan bewustwording en activatie van het MKB naar het voorbeeld van CIRCELS in Gelderland, het ontwikkelen van een (Brabantse) kennis en onderzoek infrastructuur en samenwerking via bijvoorbeeld regiodeals en het landelijke circulair Versnellingshuis.