De Brabantse Agenda Wonen is het uitgangspunt van activiteiten uitgevoerd om bij te dragen aan versnelling van de woningbouw, verduurzaming van de voorraad, een (meer) vraaggericht, realistisch en flexibel planaanbod.  Het accent op duurzame verstedelijking is een belangrijke actielijn hierin, met als richtinggevend principe, dat ruim baan wordt gegeven voor woningbouw in het bestaand stedelijk gebied van steden en dorpen en voor het herbestemmen van leegstaand vastgoed. Momenteel zijn wij actief m.b.t. locatieontwikkelingen in de transformatiegebieden in Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Oss, Tilburg, Uden en Waalwijk