Eind januari vond de slotbijeenkomst van Landschappen van Allure plaats. Dankzij de inzet van heel veel partijen en vrijwilligers zijn De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst echte ‘Landschappen van Allure’ geworden, ieder met zijn eigen identiteit en dynamiek. In de komende tijd vindt de afronding van een aantal projecten plaats.

In overleg met de Brabantse gemeenten en waterschappen is gewerkt aan de aanpassing van het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. De regeling wordt flexibeler gemaakt en er wordt meer verbinding gelegd met andere opgaven (naast behoud en ontwikkeling van het landschap en verbetering van de biodiversiteit bv. ook recreatief medegebruik). Daarnaast was aanpassing nodig om de regeling aan alle juridische vereisten te laten voldoen. Mogelijk wordt er in de toekomst niet meer met gebiedscontracten gewerkt. Hierdoor is het nu onduidelijk of en hoe de eind van dit jaar aflopende gebiedscontracten een vervolg krijgen en welke invloed dit precies heeft op de raming.