In 2017 is de rol beweging stimuleren belegd bij NV Monumentenfonds Brabant. Zij moeten brede initiatieven uit de samenleving rond monumenten verder helpen. In 2019 wordt op basis van die ervaringen definitief besloten over de (organisatorische) vormgeving van deze rol bij het Monumentenfonds.