Het Brabant C fonds, het impulsgeldenprogramma zijn voor ons belangrijke instrumenten om deze doelstelling te bereiken. In het laatste fanzine Brabant Cultuur (maart 2019) staat een overzicht van de stand van zaken van de inhoudelijke projecten. Eind 2018 is besloten Brabant C te continueren en is de werkwijze van Brabant C aangepast. De uitvoering daarvan loopt conform planning. Het impulsgeldenprogramma wordt ook dit jaar weer goed bezocht. De eerste tranche is afgerond en de tweede tranche wordt rond de zomer afgerond. De derde en laatste tranche is dit najaar. Een overzicht van alle gehonoreerde projecten vindt u hier. De werkzaamheden van de in 2018 aangestelde arrangeur om de klassiek en hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Brabant te verbreden en te versterken met een impuls voor innovatie, samenwerking en talentontwikkeling zijn dit voorjaar kwalitatief geëvalueerd en met de staten gedeeld (statenmededeling 17 april 2019). De bestedingen van de arrangeur liggen op schema, de verwachting is dat eind 2019 het gehele budget is besteed. In Brabant willen we daarnaast graag dat iedereen zijn of haar aangeboren creativiteit moet kunnen benutten én ontwikkelen. Daarom ondertekenden in 2018 partners uit bedrijfsleven, onderwijs, zorg en overheid een manifest: de Wet op behoud van creativiteit. In 2019 wordt de wet uitgevoerd. De ondertekenaars, wethouders genoemd, organiseren diverse activiteiten die helpen om de wet in de praktijk te brengen. Dit najaar worden de opbrengsten van een jaar Wet in uitvoering gepresenteerd.